Suunnittelu

 • Ylioppilastutkinnon alustava suunnitelma tehdään ensimmäisen lukiovuoden aikana, viimeistään 4. jakson opotunneilla. Suunnitelma tarkentuu opintojen aikana ja siitä voi aina halutessaan keskustella ryhmänohjaajan, aineenopettajan tai opon kanssa.
 • Tutkintoon kuuluu pakollisena kokeena äidinkielen koe tai suomi toisena kielenä -koe.
 • Äidinkielen / suomen lisäksi jokainen valitsee itselleen kolme muuta pakollista koetta: vieras kieli (A- tai C-taso), toinen kotimainen kieli (A- tai B-taso), matematiikka (A- tai B-taso) tai reaaliaineen koe.
 • Pakollisten kokeiden joukossa pitää olla vähintään yksi A-tason koe.
 • Pakollisten kokeiden lisäksi voi valita haluamansa määrän ylimääräisiä kokeita.
 • Ylioppilaskokeet voi hajauttaa enintään kolmelle peräkkäiselle tutkintokerralle. Ylioppilaskokeeseen voi osallistua, kun on opiskellut vähintään koeaineen pakolliset kurssit. Hajauttaminen ei aina ole välttämätöntä: kaikkiin kokeisiin voi osallistua myös samalla kerralla seuraavin rajoituksin:
  • Samalla tutkintokerralla voi osallistua enintään yhteen vieraan kielen A-tason kokeeseen ja enintään kahteen reaaliaineen kokeeseen, kunhan reaaliaineet on valittu eri ryhmistä (kummallakin ryhmällä on oma koepäivänsä).
  • Reaalikoeryhmät (samassa ryhmässä olevat kokeet samana päivänä eli kummastakin ryhmästä voi valita yhden): 1) PS, FI, HI, FY ja BI sekä 2) UE, UO, ET, YH, KE, GE ja TE.
 • Ylioppilaskokeen tehtävät laaditaan kyseisen aineen pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien pohjalta. Koulukohtaiset kurssit auttavat opitun soveltamisessa ja tarjoavat mahdollisuuksia ohjattuun ylioppilaskoetehtävien harjoitteluun.
Mainokset