Tulokset

Alustavia tuloksia voit tiedustella opettajalta viikon kuluttua ylioppilaskoepäivästä. Opettajan tekemä alustava arviointi voi muuttua lautakunnassa. Alustavassa arvioinnissa ei huomioida luki-vaikeutta, sairauksia, vammoja, vieraskielisyyttä tai muita puoltolauseita. Pisterajat, jotka määräävät minkä arvosanan kukin kokeestaan saa, voivat niinikään muuttua. Vanhoja pisterajoja voit tutkailla YTL:n netissä.

Lopullinen arviointi tehdään YTL:ssa. Lopullisessa arvioinnissa huomioidaan mahdolliset kokelaan ja koulun lähettämät todistukset ja puoltolauseet. Ylioppilaskokeiden lopulliset tulokset tulevat koululle keväällä 25.5. mennessä ja syksyllä 23.11. mennessä. Tulokset näkyvät heti niiden tultua julkisiksi Wilmassa. Niitä ei voi tiedustella koululta puhelimitse.

Mainokset