Kompensaatio

Kompensaatiolla tarkoitetaan hylätyn pakollisen kokeen korottamista hyväksytyksi muiden suoritettujen kokeiden perusteella. Hylättyjä ylimääräisiä kokeita ei kompensoida. Mikäli ylimääräisestä kokeesta saa hylätyn, sitä ei merkitä todistukseen lainkaan. Kompensaatio tehdään hylätylle pakolliselle kokeelle automaattisesti, ellei kokelas ole sitä erikseen kieltänyt. Katso määräajat abin kalenterista.

Jokaisesta (pakollisesta ja ylimääräisestä) hyväksytysti suoritetusta ylioppilastutkinnon kokeesta annetaan kompensaatiopisteitä sen mukaan, minkä arvosanan kokelas on kokeesta saanut:

  • laudatur (L) 7,
  • eximia cum laude approbatur (E) 6,
  • magna cum laude approbatur (M) 5,
  • cum laude approbatur (C) 4,
  • lubenter approbatur (B) 3 ja
  • approbatur (A) 2.

Tutkinnosta kerätyt kompensaatiopisteet lasketaan yhteen. Hylätyt suoritukset on jaettu neljään luokkaan: i+, i, i- ja i=. Mikäli kompensaatiopisteitä on vähintään 12, korotetaan i+ hyväksytyksi. Vastaavasti 14 pistettä riittää korottamaan i:n, 16 i-:n ja 18 i=.

Mainokset