Erityisopetus

Lukion erityisopettajan ensisijaisena tehtävänä on tarjota tietoa, ohjeistusta ja tukea erilaisissa oppimiseen liittyvissä kielellisissä vaikeuksissa. Erityisopettaja ei anna tukiopetusta oppiaineiden sisältöihin liittyvissä asioissa.

Koska erityisopettaja on neljän lukion yhteinen, hänen työpanoksensa on suunnattu ensisijaisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Kaikki lukiolaiset osallistuvat opintojensa alussa lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen kartoitukseen. Sen perusteella erityisopettaja kutsuu henkilökohtaiseen tapaamiseen ne, joilla hän arvioi olevan mahdollisesti tuen tarvetta opinnoissa. Opiskelija voi selvitellä tuen tarvettaan kahden kesken erityisopettajan kanssa. Yhteistyöhön kutsutaan tarvittaessa myös opiskelijan huoltaja.

Opiskelija ja / tai vanhemmat voivat olla erityisopettajaan yhteydessä, mikäli opiskelu ei suju toivotulla tavalla ja syyksi epäillään oppimisvaikeutta. Kaikki vaikeudet eivät aina tule ilmi kaikille yhteisissä kartoituksissa. Erityisopettajalle voi siis myös itse varata ajan riippumatta ykkösvuoden alussa tehdystä luki-kartoituksesta.

Erityisopettaja voi tarvittaessa laatia opiskelijan luku- ja kirjoitustaidosta lausunnon ylioppilastutkintolautakunnalle. Joissain tapauksissa kyseinen lausunto oikeuttaa erityisjärjestelyihin ylioppilastutkinnossa. Kokelas voi saada esim. lisäaikaa kokeiden tekemiseen tai pidemmät tauot kuuntelukokeeseen. Erityisjärjestelyjen saaminen ylioppilastutkinnossa edellyttää niiden suunnitelmallista kokeilemista lukio-opintojen aikana. Kokeileminen on syytä aloittaa jo ensimmäisenä lukiovuonna.

Mainokset