Tukea opiskeluun

Meille Merikosken lukiossa on tärkeää, että jokainen opiskelija löytää itselleen parhaan tavan oppia. Mikäli joku tarvitsee opiskeluunsa tukea, teemme parhaamme tuen järjestämiseksi. Lukiossa opiskelijan tukeminen perustuu siihen, että opiskelija itse haluaa ottaa tukea vastaan.

Opinto-ohjaus kuuluu lukion opetussuunnitelman mukaan jokaiselle opiskelijalle. Jokainen suorittaa pakolliset OP01 ja OP02 -kurssit (2015 tai aiemmin aloittaneilla OP1-kurssi) ja on sen lisäksi oikeutettu henkilökohtaiseen – ja ryhmäohjaukseen. Lisäksi tarjoamme kurssin OP05 niille, jotka haluavat parantaa opiskelutaitojaan, kurssin OP06 niille, jotka haluavat tutustua työelämään ja kurssin OP07 niille, jotka haluavat perehtyä korkeakouluopintoihin. Kurssilla OP08 harjoitellaan elämäntaitoja ja parannetaan omaa hyvinvointia.

Jokainen voi saada tukea oppimiseen aineenopettajalta, opolta ja erityisopettajalta.

Opiskeluhuollon tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja opiskeluympäristö, suojata mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia. Pyrkimyksenä on ehkäistä oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia ja muita opiskeluun liittyviä ongelmia tunnistamalla ne mahdollisimman varhain. Opiskeluhuoltoa koordinoi monialainen opiskeluhuoltoryhmä.

Ohjaus ja opiskeluhuolto on selitetty tarkemmin Helppari -oppaassa.

Mainokset