OP03 Tuutorointi

Tuutorit valitaan vuosittain keväällä ykkösvuoden opiskelijoiden joukosta ja heidät koulutetaan tehtäväänsä. Varsinaiset tuutorointitehtävät ovat kakkosella. Tuutoreiden vastuuopettaja on Marita Kuusikko.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • toimii vertaisohjaajana uusille opiskelijoille
  • osallistuu uusien opiskelijoiden ryhmäyttämiseen
  • kehittää omia ryhmänohjaustaitojaan
  • syventää omaa käsitystään lukio-opinnoista ja niiden tavoitteista
  • osallistuu koulun esittely- ja markkinointitehtäviin

Keskeiset sisällöt

  • kouluttautuminen vertaisohjaajaksi
  • käytännön tehtävät tuutorina
  • uudet lukio-opiskelijat saavat vertaistukea opintojensa alussa
  • koulun yhteisöllisyyden edistäminen ja tuutoritoiminnan kehittäminen
Mainokset