OP08 Elämäntaitokurssi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • voi käsitellä ja kehittää arjen hallintaan ja jaksamiseen liittyviä asioita
 • oppii tunnistamaan keinoja, joilla voi ylläpitää ja lisätä hyvinvointia
 • saa tukea itsetuntemukseensa, itsetuntoonsa sekä ongelmatilanteiden ratkaisuun
 • saa keinoja jäsentää tulevaisuuttaan

Keskeiset sisällöt

 • hyvä arki
 • stressi ja ajanhallinta
 • ongelman ratkaisutaidot
 • tunnista tunteesi ja ajatuksesi
 • itsetunto ja ajatusten muuttaminen
 • sosiaaliset taidot
 • suunnittele elämääsi
Mainokset