OP07 Kohti korkeakouluopintoja

Korkeakoulukurssi alkaa koululla ryhmän kanssa yhteisesti. Kurssiin kuuluu sen jälkeen itsenäisiä tehtäviä sekä tutustumiskäyntejä yliopistolla ja / tai ammattikorkeakoululla. Kurssi päättyy yhteiseen tilaisuuteen koululla. OP07 valitaan Wilmasta). Kurssi on hajautettu useampaan jaksoon, eli se ei kuormita liikaa muuta opiskelua.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • saa lisää valmiuksia henkilökohtaisen jatkokoulutus- ja urasuunnitelmansa pohdintaan
  • tutustuu käytännössä itseä kiinnostaviin lukion jälkeisiin mahdollisuuksiin korkeakouluissa

Keskeiset sisällöt

  • kurssin toteutus suunnitellaan opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet huomioiden
  • tutustuminen opiskelupaikkaan
  • tutustumista koulutuspolkuihin ja uratarinoihin
  • oman oppimisen raportointi

Kurssin arviointi (S)

  • Osallistuminen kurssin toimintaan ja sen raportointia (oppimispäiväkirja)
  • Haastattelutehtävän tekeminen
  • Tehtävävihkon tekeminen
Mainokset