OP07 Kohti korkeakouluopintoja

Korkeakoulukurssi alkaa koululla ryhmän kanssa yhteisesti. Kurssiin kuuluu sen jälkeen itsenäisiä tehtäviä sekä tutustumiskäyntejä yliopistolla ja / tai ammattikorkeakoululla. Kurssi päättyy yhteiseen tilaisuuteen koululla. OP07 valitaan Wilmasta jaksosta 3 (löytyy koodilta 9, mutta tapaamisia ei pidetä pe iltapäivisin vaan ne sovitaan erikseen). Kurssi on hajautettu jaksoihin 3-4 eli se ei kuormita liikaa muuta opiskelua.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • saa lisää valmiuksia henkilökohtaisen jatkokoulutus- ja urasuunnitelmansa pohdintaan
 • tutustuu käytännössä itseä kiinnostaviin lukion jälkeisiin mahdollisuuksiin korkeakouluissa

Keskeiset sisällöt

 • kurssin toteutus suunnitellaan opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet huomioiden
 • tutustuminen opiskelupaikkaan
 • tutustumista koulutuspolkuihin ja uratarinoihin
 • oman oppimisen raportointi

Korkeakoulukurssin aikataulu lv 2017-18
(Kurssi sopii kakkosille ja 4. vuonna opintojaan jatkaville abeille)

 • Aloitusinfo ke 18.10. klo 14.30-15.45, lk 024 (kaikkien kurssille osallistuvien läsnäolo välttämätön)
 • Korkeakoulupäivä ke 1.11. klo 13-16 kaikilla kakkosilla vierailu yliopistolla tai amk:lla; vierailun raportointi tätä kurssia varten
 • Oulun yliopiston vanhempainilta ke 1.11. (iltatilaisuus) tai Oulun ammattikorkeakoulun vanhempainilta to 2.11. (iltatilaisuus)
 • Koulutusalojen esittelyt yliopistolla joulukuussa, jokainen valitsee 2 x 1,5 tuntia
 • Kaksi opiskelijoiden organisoimaa tutustumispäivää yliopistolla helmi-maaliskuussa, jokainen valitsee 2 x 6 tuntia
 • Tutustumiskäynti ammattikorkeakoululla (sovitaan ryhmän kiinnostusten mukaan yhdessä)
 • Korkeakouluopiskelijan haastattelu itsenäisesti (suunnitellaan yhdessä)
 • Tehtävävihko, jota tehdään osittain yksin, osittain yhdessä
 • Tapaamiset koululla 1 x tammikuussa, 1 x helmikuussa ja 1 x huhtikuussa (3 x 75 min), sovitaan ryhmän kanssa erikseen

Kurssin arviointi (S)

 • Osallistuminen kurssin toimintaan ja sen raportointia (oppimispäiväkirja)
 • Haastattelutehtävän tekeminen
 • Tehtävävihkon tekeminen
Mainokset