OP05 Opiskelutaidot

Opiskelutaitojen kurssin voit valita, jos kaipaat uutta puhtia ja välineitä opiskeluusi. Kurssin opettaa Erja Väisänen.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • kehittää opiskeluaan tehokkaammaksi ja tuloksellisemmaksi
  • tunnistaa oman oppimistyylinsä piirteet ja omat vahvuutensa oppijana
  • saa välineitä ratkaista omaan oppimiseensa liittyviä pulmia
  • saavat lisää keinoja omasta opiskeluhyvinvoinnista huolehtimiseen

Keskeiset sisällöt

  • opiskelumotivaatio ja sen osatekijät
  • muistin toiminta ja sen hyödyntäminen opiskelussa
  • oppimistyylit ja –tavat
  • opiskelun suunnitelmallisuus ja ajankäyttö
  • opiskelutehtäviin ja koetilanteisiin liittyvät taidot
Mainokset