OP02 (pak.)

Toinen pakollinen opokurssi on jaettu kakkosvuoden jaksoon 3 ja abivuoden jaksoon 2. Kakkosvuonna työskennellään 12 oppituntia ja arviointipäivä sekä abivuonna vielä 5 kertaa. Abivuoden opotunteihin sisältyy osallistuminen Oulun yliopiston Abipäivään tai Oulun ammattikorkeakoulun Avoimiin oviin. Opokurssi (OP02) täytyy valita Wilmassa. Kurssiin kuuluu lisäksi tehtäviä ja muita tutustumisia.

Kurssilla käytetään Tabletkoulun sähköistä oppikirjaa, jonka ostamisohjeet löydät täältä (kirja on sama, jota käytettiin jo OP01-kurssilla ykkösvuonna). Tarvitset opotunneilla mukanasi tabletin tai kannettavan tietokoneen, jotta pääset käyttämään kirjaasi. Tabletkoulun opokirja on samalla oppimisympäristö, josta löydät koko lukioajan kaiken tarvittavan ohjausmateriaalin.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • kehittää edelleen itsetuntemustaan sekä elämänsuunnittelu- ja elämänhallintataitojaan
 • perehtyy jatkokoulutuksen ja työelämän kannalta sellaisiin keskeisiin teemoihin, jotka auttavat ura- ja elämänsuunnittelutaidoissa sekä antavat valmiudet jatko-opintoihin ja työelämään siirtymiselle
 • tutustuu toisen ja korkea-asteen erilaisiin koulutusvaihtoehtoihin sekä muuhun koulutustarjontaan
 • lisää työelämätaitojaan sekä syventää työelämätuntemustaan.

Keskeiset sisällöt

 • jatko-opintomahdollisuudet Suomessa ja ulkomailla
 • työelämätietous, muuttuva ja monimuotoinen työelämä
 • yrittäjyys
 • työelämä- ja työnhakutaidot
 • työelämään sekä jatko-opintoihin tutustuminen
 • jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelu, jatko-opintoihin hakeutuminen
 • henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman päivittäminen
 • lukio-opintojen kannalta kulloinkin ajankohtaiset asiat
Mainokset