OP01 (pak.)

Ykkösvuoden pakollinen opokurssi on jaettu jaksoihin 1 ja 4. Jaksossa 1 pidetään 12 oppituntia ja arviointipäivä sekä jaksossa 4 vielä 5 oppituntia. Kurssiin kuuluu lisäksi tehtäviä.

Kurssilla käytetään Tabletkoulun sähköistä oppikirjaa, jonka ostamisohjeet löydät täältä (saat oppikirjaa varten kurssin liittymisavaimen opolta Wilma-viestinä). Tarvitset opotunneilla mukanasi tabletin tai kannettavan tietokoneen, jotta pääset käyttämään kirjaasi. Tabletkoulun opokirja on samalla oppimisympäristö, josta löydät koko lukioajan kaiken tarvittavan ohjausmateriaalin.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu lukio-opintojen käytänteisiin, opintojen rakenteeseen sekä ylioppilastutkintoon
 • harjaantuu lukiossa vaadittaviin opiskelutaitoihin sekä omien vahvuuksien ja kiinnostusten kohteiden kartoittamiseen liittyvissä keskeisissä tiedoissa ja taidoissa
 • pohtii elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen liittyviä kysymyksiä.

Keskeiset sisällöt

 • opiskelu- ja tiedonhankintataidot, oppimaan oppiminen
 • lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon suunnittelu; henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja ylioppilastutkintosuunnitelma
 • jatko-opintojen pohtiminen ja ammatillinen suuntautuminen; jatko-opinto- ja urasuunnitelma
 • itsetuntemus ja sen kehittäminen
 • elämänhallintataidot
 • oman oppimisen arviointi
 • jatko-opintoihin ja tulevaisuuden suunnitteluun liittyvät tietolähteet, sähköiset ohjauspalvelut ja hakujärjestelmät
 • työelämään sekä toisen ja korkea-asteen koulutuspaikkoihin tutustuminen
 • lukio-opintojen kannalta kulloinkin ajankohtaiset asiat
Mainokset