Merikosken lukion opinto-ohjaus

OP01 (pak.) 2016 ja 2017 aloittaneille

Ykkösvuoden pakollinen opokurssi on jaettu jaksoihin 1 ja 4. Jaksossa 1 työskennellään 12 kertaa ja jaksossa 4 vielä 6 kertaa. Kaikkia lukujärjestyksessä näkyviä kolmea oppituntia viikossa ei siis pidetä. Tarkka aikataulu tiedotetaan kurssin alussa. Kurssiin kuuluu lisäksi tehtäviä.

Kurssilla käytetään Tabletkoulun sähköistä oppikirjaa, jonka ostamisohjeet löydät täältä (opettaja antaa materiaalin ostamiseen tarvittavan liittymisavaimen ensimmäisenä koulupäivänä). Tarvitset opotunneilla mukanasi tabletin tai kannettavan tietokoneen, jotta pääset käyttämään kirjaasi. Tabletkoulun opokirja on samalla oppimisympäristö, josta löydät koko lukioajan kaiken tarvittavan ohjausmateriaalin.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu lukio-opintojen käytänteisiin, opintojen rakenteeseen sekä ylioppilastutkintoon
 • harjaantuu lukiossa vaadittaviin opiskelutaitoihin sekä omien vahvuuksien ja kiinnostusten kohteiden kartoittamiseen liittyvissä keskeisissä tiedoissa ja taidoissa
 • pohtii elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen liittyviä kysymyksiä.

Keskeiset sisällöt

 • opiskelu- ja tiedonhankintataidot, oppimaan oppiminen
 • lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon suunnittelu; henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja ylioppilastutkintosuunnitelma
 • jatko-opintojen pohtiminen ja ammatillinen suuntautuminen; jatko-opinto- ja urasuunnitelma
 • itsetuntemus ja sen kehittäminen
 • elämänhallintataidot
 • oman oppimisen arviointi
 • jatko-opintoihin ja tulevaisuuden suunnitteluun liittyvät tietolähteet, sähköiset ohjauspalvelut ja hakujärjestelmät
 • työelämään sekä toisen ja korkea-asteen koulutuspaikkoihin tutustuminen
 • lukio-opintojen kannalta kulloinkin ajankohtaiset asiat

« Opotunnit

%d bloggers like this: