Kurssien suorittaminen

Osallistuminen opetukseen

Valtaosa kursseista suoritetaan normaalisti osallistumalla opetukseen: opiskelija osallistuu oppitunneille, selvittää ja tarvittaessa korvaa poissaolonsa, tekee opettajan antamat tehtävät määräajassa ja osallistuu kokeeseen tai muuhun arviointitilaisuuteen. Kursseja voi suorittaa osallistumalla opetukseen oman lukion lisäksi myös muissa Oulun lukioissa (päivälukiot, aikuislukio ja eLukio). Valinnat muihin lukioihin tehdään yhdessä opon kanssa, koska niihin liittyy rajoitteita.

Itsenäinen suorittaminen

Itsenäisesti eli tenttimällä kurssin voi suorittaa, jos saa siihen rehtorin ja opettajan luvan. Kurssin suorittaminen itsenäisesti on mahdollista samaan aikaan, kun kurssia opetetaan. Tenttimistä ei suositella silloin, kun aineen opiskelumenestys on heikko. Tenttiessä opiskelija ei osallistu opetukseen, vaan tekee opettajan antamat tehtävät itsenäisesti ja osallistuu opettajan määrittelemällä tavalla kurssin arviointiin (esim. loppukoe, kielten sanakokeet ja kuuntelut). Tenttimällä suoritettu kurssi on suoritettava hyväksytyllä arvosanalla (hylätystä tenttisuorituksesta ei anneta kurssimerkintää).

Hyväksilukeminen

Jos opiskelijalla on suorituksia esim. muista toisen asteen oppilaitoksista tai harrastustoimintaan liittyvistä koulutuksista, hän voi anoa niiden hyväksilukemista lukio-opintoihin. Rehtori päättää, voidaanko lukiokursseja korvata aiemmilla opinnoilla tai voidaanko muualla suoritetut kurssit hyväksyä osaksi lukion oppimäärää, valinnaisiksi kursseiksi.

Mainokset