Poissaolot

Lukiolain mukaan ”opiskelijan on osallistuttava opetukseen, ellei ole saanut siitä vapautusta”. Näinollen opiskelijan huoltajan tai täysi-ikäisen opiskelijan itse on annettava poissaololleen hyväksyttävä selvitys Wilmassa. Opiskelijan on otettava selvää poissaolon aikana opetuksessa käsitellyistä asioista ja opiskeltava ne itse. Poissaolot on opettajan harkinnan mukaan korvattava opettajan antamilla tehtävillä.

Mikäli poissaolon tarve on selvillä etukäteen, siihen anotaan lupa ryhmänohjaajalta (enintään 5 päivää) tai rehtorilta (enemmän kuin 5 päivää). Tukiopetus ei ole tarkoitettu opiskelijalle, joka omaehtoisen loman vuoksi jää jälkeen opinnoissaan.

Arviointiviikolla poissaolosta tulee erityisen paljon harmia ja sitä täytyy yrittää välttää. Jos kuitenkin sairauden vuoksi joutuu arviointiviikolla olemaan pois,

  • huoltaja tai täysi-ikäinen opiskelija itse ilmoittaa poissaolon ja sen syyn opettajalle Wilmaan koepäivän aamuna, jolloin opiskelija saa oikeuden kokeen tekemiseen uusintakokeessa.
  • opiskelija täyttää ilmoittautumislomakkeen uusintakokeeseen ja toimittaa sen määräajassa opettajalle.

Jos arviointiviikolla jää väliin sairauden vuoksi useampi kuin yksi arvioitava suoritus, niiden tekemisestä on neuvoteltava erikseen kunkin opettajan kanssa. Lähtökohtaisesti uusintakokeita tehdään vain uusintakoepäivinä, joita on yksi jokaisessa jaksossa.

 

Mainokset